Veebistuudiumi koolitusprogramm 

Microsoft Eesti ja BCS Koolituse poolt elluviidav programm Veebistuudium käivitus 2006. aastal. Algatus on leidnud suurt huvi ning algsele veebiarenduse suunale on lisandunud ka disaini suund ja mobiilirakenduste loomist õpetav M-Stuudium. Tänaseks on Veebistuudiumis osalenud ligi 140 üldharidus- ja kutsekooli õpetajat ning kõrgkooli õppejõudu, tänu kellele on programmi kursuse läbinud rohkem kui 2500 õppurit üle Eesti.

Veebistuudium M-

Stuudium - mobiilirakenduste arendamine

2012. õppeprogramm M-Stuudium

Mobiilitehnoloogia valdkonnas on toimunud märkimisväärsed arengud ja erinevatest mobiilsetest seadmetest on saanud meie igapäevaelu lahutamatu osa, pakkudes uusi võimalusi ka haridusasutustele. 2012. aastal käivitus Veebistuudiumi programmis koostöös Nokiaga uus õppesuund M-Stuudium, mille fookuses on mobiili- rakenduste loomine läbi kaasaegsete arendus- ja disainivahendite.

M-Stuudiumis osalevad üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolid üle kogu Eesti.

M-Stuudiumi tutvustus ja registreerumine

Veebistuudiumi raames on välja töötatud põhjalikud eestikeelsed õppematerjalid koos videojuhenditega. Materjale saab kasutada nii tervikuna kõrgkooli ja kutseõppeasutuse kursuste läbiviimiseks kui peatükkide kaupa üldhariduskooli tundides või huviringides.

Õppematerjalid on tasuta saadaval kõikidele huvilistele:

M-Stuudium
 
M-Stuudium - Windows Phone õppeprogramm ja õppematerjalid
M-Stuudiumi õppematerjalid aitavad omandada mobiilirakenduste loomise oskuseid. Nutitelefoni operatsiooni- süsteemina on M-Stuudiumi õppes kasutusel Windows Phone.
M-Stuudiumi õppematerjalid

Veebidisain
Veebiarendus
Silverlight 

õppematerjalid ASP.NET 

õppematerjalid
Veebidisaini kursus õpetab graafilise disaini põhimõtteid ja hea kasutajakogemusega (User eXperience - UX) interaktiivsete veebilehtede kujundamist Silverlight baasil Expression Studio tööriistadega. Veebiarenduse materjalid õpetavad XNA mängude loomise näitel objekt-orienteeritud programmeerist C# keeles ja tutvustavad andmebaasipõhiste ASP.NET veebirakenduste arendamist Visual Studios.
Veebidisaini õppematerjalid Veebiarenduse õppematerjalid

Head õppimist!