Registreeri liikmeks  Login  
 Microsofti Veebistuudium Minimize

    

 Veebistuudiumi koolitusprogrammi registreerimisinfo Minimize

2007 aasta suvel jätkub koolidele suunatud programm Veebistuudium

Kutsume Teie kooli osalema programmis, mille eesmärk on õpetada informaatika- või seonduva aine tunnis/huviringis gümnaasiumi astme õpilastele andmebaasipõhist veebirakenduste programmeerimist. Õpe baseerub vabavaralistel Microsoft Visual Studio ja SQL Server 2005 Express väljaannetel, mis on internetist tasuta allalaetavad. Koolitusprogrammiga Veebistuudium on oodatud liituma 15 nii üldharidus- kui kutsekoolide arvutiõpetajat, infojuhti või IT-juhti.

Programm koosneb kahest etapist:
 • esimeses etapis läbivad üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad veebirakenduste programmeerimise kursuse
 • teises etapis õpetavad väljaõppe saanud õpetajad veebilehtede koostamist ASP.NET baasil oma kooli õpilastele
Veebiprogrammeerimine on valdkond, kus praktiliste tööoskuste omandamine on realistlik ka gümnaasiumiõpilastele. Praktiliste oskuste andmine õpilastele võimaldab:
 • tõsta kooli konkurentsivõimet
 • tõsta arvutiõpetajate kaasaegse IT alaseid oskusi ja prestiiži
 • suurendada õpilaste huvi IT erialade vastu ja soodustada nende edukust kõrgkoolis
 • anda õpilastele oskused, millest on ka iseseisva õppe ja praktika kaudu võimalik välja kujundada tasuv amet ning elatisallikas
Juba täna on Eesti tööjõuturul katmata nõudlus mitmesaja programmeerija järele. Pole alust arvata, et see nõudlus väheneb, pigem vastupidi.

Maksumus
Programmi täismaksumus ühe õpetaja kohta on 20 778 kr. Tänu projekti suurtoetajale Microsoftile, Tiigrihüppe Sihtasutusele ja toetajatele BCS Koolitus ning Microlink jääb koolide tasuks 3 815 kr (lisandub käibemaks).
Hinnas sisaldub:
 • 2 nädalane väljaõpe
 • 2 ingliskeelset Microsoft Pressi õpperaamatut
 • kuni 3 sertifitseerimiseksamit õpetajale ja kursuse parimatele õpilastele (kokku 6)
 • sertifikaat Veebistuudiumi koolituse läbimise kohta
 • elektrooniline ligi 250-leheküljeline eestikeelne õppematerjal
 • tasuta veebimajutuskeskkonna kasutusõigus
 • võimalus osaleda Veebistuudiumi infopäeval ja võistlustel

ESIMESE ETAPI KIRJELDUS
Koolituse esimene etapp on praktiline (koolituse sisu leiate lisast). Koolitus on eestikeelne ja baseerub Veebistuudiumi kursuse jaoks väljatöötatud õppematerjalidel. Koolitused toimuvad 12-töökohalises arvutiklassis BCS Koolituse ruumides aadressil Ahtri 10B, Tallinn.

Koolituse tulemusena omandavad õpetajad ettevalmistuse MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) tiitli saamiseks. Eksamite sooritamine koolituse järgselt ei ole kohustuslik, kuid iga projektis osalev õpetaja saab võimaluse sooritada tasuta 3 eksamit kokkulepitud perioodi jooksul.

Koolituse maht
Väljaõpe kestab 2 nädalat ja on planeeritud kahes osas järgmiselt:
 • I osa 11.– 15. juuni 2007
 • II osa 13. -17. august 2007
TEISE ETAPI KIRJELDUS
Teises etapis toimub veebirakenduste programmeerimise õpe üldharidus- ja kutsekoolides näiteks informaatika ainetunnis, mõne muu sobiva tunni raames või huviringis. Koolitusprogrammist suurema kasu saamiseks, soovitame integreerida Veebistuudiumi kursuse õppekavasse.

Sihtrühm
Veebistuudiumis oodatakse osalema gümnaasiumi astme õpilasi. Ühes koolitusrühmas võiks soovitavalt olla kuni 20 õpilast. Kursusel osalevatelt õpilastelt eeldatakse, et neil on hea arvutikasutamise oskus ja kindlasti suur huvi programmeerimise vastu. Kursuse edukaks käivitamiseks tulevad kasuks ka teised koolis läbiviidavad IT erialased ainetunnid (veebilehtede koostamine, programmeerimine, andmebaasid jne). Kool võib käivitada ka mitu erineva ülesehitusega kursust.

Koolituse maht
BCS Koolituse poolt väljatöötatud koolitus on planeeritud ühe õppeaasta peale kogumahus 128 õppetundi. Igale koolile jääb võimalus programmi vastavalt oma võimalustele mugavdada.

Tehnilised nõudmised
Koolitus on praktiline ja toimub arvutiklassides, mille riistvaralised nõudmised on järgmised:
 • Operatsioonisüsteem (vajalik üks neist): Windows 2000 Service Pack 4; Windows XP Service Pack 2; Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows x64 väljaanded; Windows Vista
 • Protsessor 1 GHz või kiirem
 • RAM 512 MB või enam
 • Kettaruum vähemalt 1.3 GB
Õppekava ja õppematerjalidÕpilastele suunatud koolituse kava ja õppematerjalid on välja töötatud BCS Koolituses koostöös Microsoftiga. Eestikeelsed õppematerjalid on kursuse läbinud õpetajatele kättesaadavad elektroonselt. Kursuse lõpuks peab õpilastel valmima konkreetne andmebaasipõhine veebirakendus, mida on võimalik tasuta majutada Microlinki veebiserveris.

Liitumine programmiga Veebistuudium
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 16. maiks 2007. Osalejate nimekiri kinnitatakse 21. mail 2007. Lisainfo saamiseks programmi kohta palume saata e-kiri aadressile kool@bcs.ee või helistada telefonil 699 8155.

Projektis osalemiseks on vajalik sõlmida leping, milles garanteeritakse peale õpetajate väljaõpet programmi teise etapi käivitamine.

REGISTREERI
      

 LISA 1 Minimize

Vajalikud eelteadmised programmis osalevatele õpetajatele:
 • Baasteadmised Windowsist ja tema põhiteenustest
 • SQL keele kasutamise kogemus
 • Relatsiooniliste andmebaaside kasutamise kogemus
 • Mingi andmebaasi loomise kogemus
 • Programmeerimise kogemus

Koolituse kirjeldus
 • Sissejuhatus (1 tund ja 20 minutit)
 • Ülevaade võimalustest (1 tund ja 20 minutit)
 • Programmeerimine .NET platvormil - C# (36 tundi)
   Ülevaade Microsofti .NET platvormis
   Ülevaade C# keelest
   Muutujate kasutamine
   Veakontroll
   Meetodid ja parameetrid
   Massiivid
   Objekt-orienteeritud programmeerimise põhimõtted
   Viidete kasutamine
   Objektide loomine ja hävitamine
   Objektide pärimine C#s
   Nimeruumid ja laiendatud ulatusega muutujad
   operaatorid, delegaadid ja sündmused
   Omadused ja indeksid
   Atribuudid
   .NET kasutamine SQL Server 2005 protseduurides
   Klientrakenduse loomine SQL Server 2005 baasil
   SQL Server 2005 haldusobjektide kasutamine
 • SQL Server 2005 paigaldamine ja hooldamine ( 4 tundi)
   Ülevaade SQL Server 2005st
   SQL Server 2005 installeerimine ja seadistamine
   Andmebaasifailide hooldamine
   Turvalisuse korraldamine
   Taastumine avariiolukorrast
 • SQL Server 2005 programmeerimine (21 tundi ja 20 minutit)
   Andmebaasi disainimise metoodikad
   Andmebaasi loogiline ning füüsiline struktuur
   SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE lausete koostamine
   SQL keele täiendused SQL Server 2005s
   Vaadete, Protseduuride ja funktsioonide kasutamine
   Teenusele baseeruvate andmebaasilahenduste loomine (SOA, Service-oriented architecture)
 • XML andmete kasutamine (2 tundi ja 40 minutit)
   Miks XML
   XMLi põhireeglid
   XMLi tekitamine SQL Server 2005 abil
   XMLi töötlemine SQL Server 2005 abil
   XMLi import SQL Server 2005e
   XML andmete import ja eksport ADO.NET abil
 • ASP.NET 2.0 veebirakenduste loomine (24 tundi)
   ASP.NET 2.0 veebirakenduse loomine
   Serveri kontrollide kasutamine
   Kasutajakontrollide loomine ning kasutamine
   Töötamine pealehtedega
   Veebi kujundamine kasutades profiile ja teemasid
   Andmete (XML, SQL) manipuleerimine ASP.NET 2.0s
   ASP.NET 2.0 võlurite ja navigaatorite haldamine
   ASP.NET 2.0 seisundi kasutamine
   Ülevaade veebiosade kasutamisest (WebPart)
   ASP.NET 2.0 turvalisus
   ASP.NET 2.0 seadistused
   ASP.NET AJAX tutvustus
 • Veebiteenuste loomine (1 tund ja 20 minutit)
 • Ülevaade Windowsi rakenduste loomisest (1 tund ja 20 minutit)


  Eksamid
  MCTS tiitli saamiseks tuleb sooritada järgmised eksamid:

  Technology Specialist: SQL Server 2005
 • Exam 70–431: TS: Microsoft SQL Server 2005 - Implementation and Maintenance

  Technology Specialist: .NET Framework 2.0 Web Applications
 • Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation
 • Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-Based Client Development

  REGISTREERI
 •       

   Registreerimine Minimize

  Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 16. maiks 2007. Osalejate nimekiri kinnitatakse 21. mail 2007.

  Lisainfo saamiseks programmi kohta palume saata e-kiri aadressile kool@bcs.ee või helistada telefonil 699 8155.

  REGISTREERI
        

  Kõik õigused kaitstud. ENETA © 2005-2006   Terms Of Use  Privacy Statement
  DotNetNuke® is copyright 2002-2007 by Perpetual Motion Interactive Systems Inc.