Registreeri liikmeks  Login  
 Microsofti Veebistuudium Minimize

    

 Microsofti sertifikaadieksamid Minimize

Veebistuudiumi koolitusprogrammiga liitunud koolide õpetajatele ja õpilastele kaasneb võimalus sooritada Microsofti sertifitseerimise eksameid tasuta. Õpetaja saab pärast põhikursuse läbimist sooritada aasta jooksul 3 eksamit ja pärast täiendkursust veel 2 eksamit. Kool saab igal aastal premeerida tasuta eksamiga Veebistuudiumi kursuse 3 parimat õpilast.

Eksami sooritamine annab rahvusvaheliselt kehtiva tunnituse, mis tõestab Sinu oskuseid antud tehnoloogiast. Microsofti sertifikaat on kvalifitseeritud õpetaja kvaliteedimärk ja ühtlasi aitab see õpilastel oma erialaste teadmiste poolest teistest eristuda ning leida tulevikus tasuv töökoht. Veebistuudiumi põhikursus annab ettevalmistuse järgmisteks eksamiteks:

Technology Specialist: SQL Server 2005
 • 70-431: TS: Microsoft SQL Server 2005 - Implementation and Maintenance

  Technology Specialist: .NET Framework 2.0 Web Applications
 • 70-536: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation
 • 70-528: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-Based Client Development

  Eksamite sooritamise korral on võimalik saada MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) tiitel.


  Eksamiteks ettevalmistamise juhendid:

  Kõik Microsofti eksamid on ingliskeelsed küsimuste-valikvastuste vormis ja kestavad orienteeruvalt 3 tundi. Kuna eksami tegemine ilma eelneva ettevalmistuseta ei ole lihtne, siis soovitame tutvuda alltoodud juhendite ja viidetega.
  • Exam 70-431: TS: Microsoft SQL Server 2005 - Implementation and Maintenance
   - Microsoft Learning: Preparation Guide for Exam 70-431
   - Ettevalmistav MSDN Webcast videoõpetus (level 200, 88 minutit)
   - Individual Assesstment: 30-küsimusega proovitest
   - MSDN SQL Server Developer Center
   - TechNet SQL Server 2005
   - SQL Server 2005 virtuaalsed laborid

  • Exam 70-536: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation
   - Microsoft Learning: Preparation Guide for Exam 70-536
   - Individual Assesstment: 30-küsimusega proovitest
   - Veebistuudiumi lektori Jaagup Kippari soovitused ja kogemus:

    Kui eksam tehakse üldiselt rakenduste arendamise kohta, siis võib aimata, et seal on ka hulgem üldisi teemasid. Vähemasti poolte küsimuste puhul oli kasu pigem lihtsalt programmeerimiskogemusest kui .NET spetsiifilistest omadustest. Mis ei tähenda, et vilunud C-programmeerija võiks julgesti ilma õppimata endale järjekordset sertifikaati hankima minna. Aga kui näiteks Java tugev põhi all, siis enamiku teemade puhul saab teha "samuti nagu Javas" ning mõne koha puhul tasub meelde jätta, et "Javas praegu nii teha ei saa, aga võibolla võetakse see andekas võimalus järgmise versiooni puhul sisse". Sellisena jäid silma näiteks andmevoo ühe käsuga lõpuni lugemise moodused, mille puhul Java juures vähemasti siiani on tulnud mitmesuguseid kavalaid tsükleid aretada.

    Keele vigurite koha pealt tasub mõttega läbi lugeda ja katsetada .NET Framework SDK Documentation'i osa General Reference \ Languages and Compilers \ sobiv keel. Võib esimese hooga tunduda, et peatükke on kole palju ja lugemine vaevaline, aga seal tähtsam osa süntaksiga seotud materjalist sees.
    Kui ametlik võõrkeelne dokumentatsioon liialt raske paistab, siis võib alustada Veebistuudiumi materjalide eestikeelse C# osaga. Aga ei tasu end uinutada lasta, et kõik ongi nii lihtne nagu konspektist paistab. Konspektioskustest võib küll piisata "harilike" programmide kirjutamiseks. Aga eksamil kiputakse mõnigikord just riukad välja otsima, et vaadata, kas lahendaja suudab ka sellistes kohtades teooriale toetuda, kus kogemuste kaudu ehk ei pruugiks sobiva lahenduse leidmine kergesti õnnestuda.

    Nagu valikvastustega testide puhul kohane, kiputakse siingi küsima asju, mis on mugavad küsida. Et kui abiinfos rõhutakse mõne klassi mõnda eriomadust, siis võib kahtlustada, et selline küsimus võib ka eksamiülesannete juures olla. Kusjuures variantideks antakse siis sama valdkonna klassid ning katsu siis ilma ise sarnast koodi kirjutamata välja mõelda, millises kohas milline toiming just mille järgi optimeeritud oli ... Nii et viiendik kuni kümnendik küsimustest õnnestuks mõningase kokkupuute järel suhteliselt kergesti abiinfost järgi vaadata, kui see võimalik oleks - mitte aga ka oluliselt rohkem. Osa küsimusi toimingute järjestamise peale, kus tasub mõelda, mis peab kindlasti enne järgmist sammu tehtud olema. Ning nagu vähegi mahukamate testide puhul ikka, siis ühe ülesande küsimus kipub sageli teise ülesande lahendust toetama. Kui ikka ühes kohas küsitakse, et milline käsklus sobib andmete lugemiseks ning ülejärgmise ülesande juures antakse ette andmeid lugev koodijupp ja küsitakse midagi juba loetud andmete kohta, siis on õige vastuse leidmine parajalt mahakirjutamise vaev - jaguks ainult piisavalt aega lõpus veel ülesannete vahel võrrelda ja mõtiskleda. Samuti paaris kohas sai osa või kõik valed variandid kõrvaldada puhta loogika toel ilma, et peaks konkreetsest koodist või üldse programmeerimisestki aimu olema. Kui ikka palutakse andmete põhjal midagi leida ning neljast variandist kahes soovitud andmeid üldse seeski ei ole, siis on see küsimus pigem hajameelsuse kontrolliks. Samas mõnedki küsimused olid ikka üllatavalt spetsiifilised - mille puhul isegi ei oska soovitada, kust neid õppida võiks. Alles siis kui ise mitmetes suuremates projektides pikemalt toimetada, siis võib juhtuda, et keerulisemad krüptimise, optimeerimise või koodi haldamise kohad nõnda tuttavaks saavad, et selleteemailisi küsimusi julge südamega vastata võiks.

    Üks moodus eksamiks valmistumiseks võiks olla, et kõigepealt saavutada veebistuudiumi C# materjalide põhjal lihtsamate koodijuppide kirjutamise vilumus ning seejärel võtta ükshaaval ette eksamiteemade loend (mis on päris
    pikk) ning püüda vähemalt iga teise punkti kohta omapoolne pisike koodinäide teha ja läbi katsetada ning ülejäänute juures dokumentatsioonist või mujalt sobiv töötav näide leida ning läbi mõelda. Ning märgatav osa näidete juurde käivast ja viidatavast teooriamaterjalist ka läbi lugeda - kuni juba hakkab tunduma, et vähemalt poolt ette tulevat juttu on juba kusagilt loetud.
    Toimetus võtab aega, kuid annab nii programmeerimise kui silmaringi juures tuntavalt juurde ning ka sertifikaadi loteriimasina juures võib nõnda õnnepunkte rohkem loota.
  • Exam 70-528, Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-Based Client Development
   - Microsoft Learning: Preparation Guide for Exam 70-528
   - Individual Assesstment: 30-küsimusega proovitest
   - Veebistuudiumi lektori Jaagup Kippari soovitused ja kogemus:

    70-528 eksamiks valmistudes oli suur osa vajaminevast .NET SDK dokumentatsioonis kättesaadav. Enamik andmeid leiab "ASP.NET Web Applications" sektsioonist, mis tasub suhteliselt otsast lõpuni läbi lugeda. Lisaks on osa andmeid "Core Development Technologies" ja "Data Access" osa all, mis tasub ka suuresti järjest läbi lugeda.

    XMLi osa läheb ehk vahel veidi seal jutustuses alustamiseks keerukaks paljude kohe lisatud lisavõimaluste tõttu. Põhitõed on lihtsam mõnest muust konspektist kätte saada. Julgen alustamiseks soovitada kasvõi omakirjutatud xml-tutvustuse algusosa või siis Veebistuudiumi materjalidega kaasnenut. Aga kui jõud hakkab ametlikust dokumentatsioonist üle käima, siis see on kindlasti kõige viisakam ja ametlikum koht, kust kõik omale selgeks teha.

    Ainuke eksamil käsitletud osa, mille kohta vähemalt nendest dokumentatsiooniharudest seletusi ei leidnud, olid kahes küsimuses käsitletud utiliitprogrammid. Et millise nimega kompilaatorit, pakkijat jm. vahendit millise operatsiooni ettevõtmiseks kasutada.

    Küllalt spetsiifilised küsimused olid mitmete valmiskomponentide kohta, mida on päris palju. Mitmed küsimused on sellised, mis palja lugemise peale ei taha sugugi meelde jääda. Kui aga oled sarnase komponendi enne ise valmis teinud ja mitme näpuvea otsa komistanud, siis oskad need ka eksamiküsimuse variantide hulgast üles leida.

    Samuti eeldati, et osatakse ka programmikoodi abil komponente kokku panna ja neid master-lehtede või mallide (template) abil kujundada - teema, mida Veebistuudiumi kursuste raames mäletatavasti vaid põgusalt puudutada jõuti.

    Kui mõned arusaamatuks jäänud sõnastusega küsimused välja arvata, siis kokkuvõttes tundus test päris asjalik. Suure hurraaga mütsiga lööma minnes võib kergesti kolinaga läbi kukkuda. Kui aga on olnud aega ja põhjust teemasid ka laiemalt vaadata, kui koolis õpilastele teema tutvustamiseks vaja läheb, siis on läbisaamise lootus olemas. Ning sõltumata lõpptulemusest on eksamimasina ees istumine igatahes üks kolmetunnine asjalik kogemus, mille juures paratamatult ka päris palju juurde õpib.


 •       

  Kõik õigused kaitstud. ENETA © 2005-2006   Terms Of Use  Privacy Statement
  DotNetNuke® is copyright 2002-2007 by Perpetual Motion Interactive Systems Inc.